Historia

Skriv ut PDF

 

Skolans historia

{short  description of image}
När den första skolan tillkom här i Åmsele kan ej med säkerhet sägas,men det vet man att redan 1880 fick barnen så pass undervisning att de lärde sig läsa och de allra enklaste räknetalen.Skolan ambulerade mellan olika hus och gamla stugor.Några lärare var Karolina Johansson,Helena Lindberg,Signe Olsson,Ottilia Åström (Ottilia Nystedt),Hildur Vidstrand.
I den första skolan undervisades alla barn i samma klassrum,fast på olika tider.De yngre barnen några veckor på hosten och de äldre sedan under den kallare årstiden hela veckan utom lördagen då de yngre fick gå och få sina läxor förhörda.

{short  description of image}


Från borjan satt barnen vid ett långt bord.Sedan bestämdes att föräldrarna skulle tillverka en skolbänk åt sina barn.Dessa blev olika till utseendet och olika i färg och i varje bänk fanns plats för 2 barn.

Undervisningsmaterial var det knapert med.
År 1915 var det första skolhuset klart och då inrättades folkskola med heltidsläsning,nya skolbänkar och mera skolmaterial.

Skolformen var då B",sedan blev det B! för att så bli A-skola.
Detta skolhus fick tjänstgöra till 1959 då det nuvarande skolhuset byggdes.

{short description of image}{short  description of image}

<HEM>