Kyrkans historia

Skriv ut PDF

Åmsele kyrka

Svenska kyrkan i Vindeln-Åmsele är en
evangelisk Luthersk kyrka. Historiskt har kyrkan ofta gått före och visat ett starkt socialt och politiskt engagemang.Skolor,universitet,
sjukhus och socialvård är sektorer i vårt samhälle som föddes ur kyrkans uppdrag.Musik,konst och litteratur har sedan urkyrkan befrämjat människans hela tillvaro.Vi vill därför vara en naturlig del i samhällslivet.
Gudstjänsten.- är församlingens rastplats.Här får vi sitta ner och vila för att hämta ny kraft för
vandringen.
I Åmsele dukas nattvardsbordet två söndagar i månaden i någon av församlingens
gudstjänstrum. .(Se kalendar)
Andra typer av gudstjänster tillkommer t.ex. skoter-,marknads-och friluftsgudstjänster.
Genom dopet är vi alla kallade till tjänst i Guds rike.Detta blir tydligt i gudtjänsten genom lekmännens medverkan.Gudtjänsten är också en viktig mötesplats.
Konfirmanderna blir till vår stora glädje fler och fler.För undervisningen svarar ett ledarteam sammansatt av olika yrkeskategorier.Traditionen är stark i Vindelns Församling.Tre av fyra 14-åringar väljer att konfirmera sig..Vinterläsningen är just nu populärast,men vi bygger upp vår lägerverksamhet med intresseinriktade läger.Nytt för år 2001-2002 är "Jägarkonfirmand" i Åmsele;ett samarbete mellan Vindelns och Åmsele Församlingar,Åmsele Samhällsnämnd,Jägarförbundet och SLU(Statens Lantbruksuniversitet).Lägret är öppet för ungdomar från hela Sverige
Diakoni är omsorgen om medmänniskan.
Att bry sig om sin nästa i livets olika situationer.En viktig diakonal uppgift är mötet mellan människor.
Barnverksamheten handlar om att bygga för framtiden.Detta sett bäde ur individ- och församlingsperspektiv.Föräldrar,skola och dagis integreras på ett naturlig sätt i verksamheten.Undervisningen utgår från den kritna etiken och moralen.
I Åmsele träffas MinJu och Barntimmarna varje vecka i Församlingsgården under terminstid. En målsättning är att täcka upp alla åldersgrupper,
från spädbarn- till konfirmandålder.
Verksamheten får sin övergång i Familjeguds
tjänsterna som firas 5-6 gånger per år. Påskvandringarna når samtliga elever i kommunes årskurs 1-2. Sången och Musiken ger glädje åt människan och näring åt tron.
Vindeln och Åmsele Församlingar skapar genom musiken många mötesplatser inom och utom våra egna lokaler.Samarbete ock ekumenik befrämjas av det kyrkomusikaliska arbetet. Åmsele har kyrkokör,gospelkör samt flera solister vilka medverkar i gudstjänsterna. Församlingssången är variationsrik och omfattar både klassisk psalmsång och nyare taizésånger.


"Kyrkan mitt i livet"

infoFörsamlingsgården:
0933-60013

infoKyrkanÅmsele:
0933-60064

infoKyrkoherde arbete
0933-61053
{short description of image}

Om Kyrkbygget

 


{short description of image}
Kyrkbygget (Åmsele kapellförsamling)
Kyrkbygge fördes på tal 1860,men blev ej realitet förran 1872.Kyrkan invigdes 1874.
Byggmästaren som var från Roberts-
forstrakten,var en skicklig timmerman.
Prästgårdsbygget
Uppförd och invigd- inflyttningsklar 11 nov. 1920.
arkitekt D.Fryckberg,Lycksele.
Altartavlan
Målad av konstnären Leander Engström,en av
Sveriges mest kända expressionister.
Altartavlan som förestaller Jesu korsfästelse, målade han liggande i en ställning hängande från taket och kunde med hjälp av en handkorsett öppna och stänga handen.Detta blev hans
sista verk.
-Högsta punkt:Kyrktornet 24 meter.
-Sittplatser:500 personer.
-Första präst:komminister Filip Johnson(1918).

Utte kyrkan Cristus
Inne kyrkan Altar tavlan