Kraftverken i Åman

Skriv ut PDF

KRAFTVERKEN I ÅMAN
{short description of image}Vägbeskrivning.-Mitt i byn strax nedanför Kvarnen vid Åmans södra strand finner du det nedre kraftverket. Det övre vid Norforsen ligger ca två och en halv kilometer uppströms Åman.
1912 bildades Åmsele elektriska förening. Föreningen var en andelsförening och 200 andelar såldes till byborna för 50 kronor styck.
{short description of image}När elektriciteten kom till byn.-Under åren 1917-1918 byggde föreningen en kraftstation vid Åman. Byn kunde nu glädjas åt elektrisk belysning. Kraftverket stod dock stilla om natten, så nattetid var det mörkt i byn. Strömmen var också dyr så man fick spara på den. I början kostade 1 kwh en krona. 1940 sänktes priset till 5 öre sommartid och 40 öre vintertid. Som komplement till strömmen använde sig befolkningen av fotogen, karbid och stearin vilket det dock rådde brist på pga det första världskriget som pågick. Att strömmen var dyr berodde i början på det låga antalet abonnenter. Det finns en historia som berättar följande om det första kraftverksbygget i Åman; "När det första kraftverket i Åman byggdes år 1917 var det svårt att få tag i koppartråd. För att lätta upp situationen samlade man ihop kopparkärl i gårdarna, pannor, ämbar, såar och och andra föremål som levererades i utbyte mot tråd. Länge mindes Åmseleborna hur husmödrarna protesterat inför hotet att mista sina bästa kopparkastruller ."
{short description of image}Behovet av el-ström växer.- Kraftverket brann ner till grunden år 1934. Genast byggdes ett nytt som användes till år 1940, då efterfrågan på el-ström hade vuxit så mycket att man var i behov av ett större kraftverk. Det nya kraftverket fick en så stor generatoreffekt. 200 kwt, att det kunde driva mindre industrier samt elektrifiera omkringliggande byar. 1949-1950 byggdes ytterligare ett kraftverk ca 2,5 kilometer uppströms Åman vid Norforsen och detta fick ett ännu större generatoreffekt. 360 kwt. Med åren ökade behovet av el-kraft och 1959-60 erhölls stödkraft från Statens Vattenfallsverk och den 1 oktober 1970 övertog Vattenfall all el-distribution i området. Vattenfall övertog linjenätet och Åmsele Elektriska som fortfarande ägde de två kraftverken sålde råström till Vattenfall.
{short description of image}Skellefteå Kraft.- Idag finns inte Åmsele Elektriska förening längre. 1984 såldes de båda kraftstationerna till Mittkraft AB och i mitten av 00-talet såldes de vidare till Skellefteå Kraft AB. Produktionen på de bägge stationerna, Åman och Norforsen, ligger tillsammans på omkring 1.5-3.5 miljoner kwh/år. Effekten är idag på den övre stationen 350 kw vid gynnsamma förhållanden och på den nedre på 145 kw. En person är anställd för skötsel av stationerna och i arbetet ingår bla att kontrollera vattennivåerna och sköta dammar och vallgrindar .

Källor:
Bunte, mil. (1982): Vindeln, En norrländsk kommuns ekonomiska utveckling 1800-1980.
Eklund Elsy: Lägerskola i Åmsele. Västerbottens skogsland. Kompendium.
Rimpi Bertil. Anställd vid Mittkraft/Skellefteå Kraft. Muntlig information.