Händer i byn

.

.

.

.

Vi är så stolta över alla som kämpar för Åmsele på ett eller annat vis!
Under 2022 har länsstyrelsen beslutat om projektstöd för byte av taket på byggnaden Rosenhill som Åmsele Sportklubb- och Byaförening äger. Bytet ska ske under sommaren 2022.
Vi är beviljade 727 650 kronor från landsbygdsprogrammet och 90 957 kronor från kulturanslaget. Totalt är budgeten på 909 563 kronor och Byaföreningen ska stå för 10% själva!
Länge leve landsbygden!