Barnmorskehuset

Skriv ut PDF

Barnmorskehuset


{short description of image}Att föda barn förr i tiden var förenat med livsfara. Om barnmorskan hann komma fram tid var förutsättningarna större för en lyckad utgång - för både mor och barn. Det var därför viktigt att barnmorskans bostad låg så strategiskt till som möjligt. Av den anledningen uppfördes barnmorskehuset i Åmsele i början av 1890-talet.
Fastighetsägare i 35 byar bidrog till virke och kontanter.


Fröken Glas, som tillträtt barnmorsketjänsten 1886, forsatte att vara inneboende på ett av byns hemman trots att huset stod klart.
Hennes efterträdare var alla gifta och hade egna gårdar. Däremot har mjölnare och skomakare bott i huset.
Byggnaden ägs nu av Åmsele byamän."Barnmorskehuset" renoverades 1994 inom ramen för Byggnadsvård i Riksintressemiljöer i Länsstyrelsens regi.