Sevärdheter

Mårdseleforsen

{short description of image}
Forsen som befinner sig ca 18 km uppströms Åmsele,består av en hel skärgård,utslängd i en fors,varför ett otal forsar,större och mindre finns.mellan de flesta öarna går broar,hängbroar och mindre träbroar.Stenbryggor har en gång byggts för flottningens skull,varför en del av den gamla forsbottens torrlagts.I den gamla forsbottens finns en hel del jättegrytor.
Fiske är inte bra,alltför många turister har försökt sin lycka så fisken har blivit krokvan.I de västra och nedre delarna av forsen dit turister sällan går,kan man fortfarande få fisk.
Vindskydd och eldningsplatser finns på ett flertal öar.Forsen är en imponerande upplevelse,missa den inte.

{short description of image}
Mårdseleforsens Café & Servering
Mårdsele 29
92275  Åmsele
Kontakt:
073-0933 006www.wildriver.se
{short description of image}Vägbeskrivning.-
Kör väg 363 norrut och kör genom Mårdsele.Ca 3 km norr om Mårdsele finns vägvisning till forsen.

{short description of image}
{short description of image}
{short description of image}

BAKÅT

Norets båtplats och Lappkåtan

{short description of image}
Norets båtplats är den naturlig utgångspunkten för kanotfärder längs Åmanleden.Strax bortom båtplatsen finns en lappkåta.

(Se Kartan){short description of image}

{short description of image}Vägbeskrivning.-
1)Norets båtplats
Följ väg 363 norrut och ta till höger vid vit vägskylt ”Verkstad”.Följ sedan vägvisning ”Noret”.
(tre st små orange skyltar).
2) Lappkåtan
Fortsätt förbi Norets båtplats och ta till vänster vid skylt ”Lappkåtan”.

BAKÅT

Storskällberget

{short description of image}
Berget,som är 431 meter högt är belaget 15 Km SO från Åmsele.På dess topp finns ett utsiktstorn varifrån man har en magnifik utsikt,ca 30 kvadratmil.I kikare kan man exempelvis se både Åmsele kyrka och Vindelns kyrka.
Intill utsiktstornet finns en mindre träbyggnad som tjänade som förläggning åt luftbevakningslottor under kriget.Besöksbok finns i träbyggnaden.
Berget och trakten däromkring är förträffliga blåbärsmarker.Stigen upp till toppen är rejält brant och olämplig för personer med svagt hjärta.
Vid stigens början finns resterna av ett gammalt boställe,Berglunda finns Skällträsket,vid vars sydöstra ände man kan finna fångstgropar.
Namnet skällberget härrör från att man förr kunde höra skällkor i trakten.
{short description of image}Vägsbeskrivning .-
Kör väg 363 söderut,efter 9 Km passeras skylten ”Krokträsk” och omedelbart därefter sjön Klubbträsket på höger sida.
Ca 150 m efter Klubbträsket finns avtagsväg vänster med vägvisare ”Västerviksv”.Ta av på denna väg.Sjöarna Stor-Mörtträsket och Lill-Mörtträsket till vänster om vägen passeras.
Ca 300 meter efter Lill-Mörtträsket finns avtagsväg vänster med vägvisning ”Skatan”.Följ denna väg över järnvägsövergången
och forsätt ytterligare ca 500 meter.
Följ sedan avtagsväg höger med vägskylt”Skällbergsv”.Efter ca 9km passeras sjön Skällträsket.(Omedelbart till vänster om vägen).I anslutning till Skällträsket sydöstra ände passeras en kraftledning och ca 400 meter efter kraftledning finns en avtagsväg vänster med vägvisning ”Skällberget”.Vägvisning finns sedan fortsättningsvis längs denna väg och vid skylt nr 3 börjar klätterstigen från Berglunda mot Skällbergets topp.

BAKÅT

 Maltbergsgrottan

{short description of image}
Grottan är belägen ca 16 Km Nv om Åmsele nära Maltbergets topp.Grottans ingång är rätt trång man måste krypa in genom den,men innanför ingången blir grottan högre så att man kan ta sig fram hukande.
Efter ca 8 meter kommer en trång passage där man ånyo måste krypa.Passagen är dock inte smalare än att även mycket storvuxna personer kan ta sig fram.Innanför förträngningen är det ståhöjd.
Ficklampa är nödvändigt om man besöker grottan och oömma kläder rekommenderas.
Maltberget med sina 501 meter är det högsta berget i Åmseletrakten och från berget ovanför grottan har man mångmilautsikt.
{short description of image}Vägbeskrivning .-

Följ väg 363 norrut ca 6 Km och ta till vänster vid vägskylt ”Lycksele 39”.Kör över bron över Vindelälven och ta till höger mot Lycksele vid trevägskorsningen på andra sidan bron.
En dryg km efter trevägskorsningen kommer en fyrvägskorsning.Kör rakt fram i denna korsning mot ”Siksele 18”.
Efter 13 Km kommer ett trevägskäl,ta av till vänster mot ”Lycksele 25”.Ca 3 -3,5Km från trevägskorsningen,i borjan av en lång raksträcka,finns en avtagsväg till vänster med en liten orange vägvisare ”Grottor”.
Följ avtagsvägen i ca 3,5 Km tills den passerar under en kraftledning.Här finns ytterligare en liten orange skylt,”Maltbergsgrottan”.Vid skylten börjar med orange färg markerad led upp mot grottan.

BAKÅT

 Isälvsleden
{short description of image}
Isälvsleden är en ca 6 mil lång vandringsled som till stora delar följer Vindelälven mellan orterna Vindeln och Åmsele.Passerar genom Hällnäs.
Leden löper långa sträckor uppe på Vindelälvsåsen,vilken är en av landets bäst utbildade rullstensåsar.
Ledområdet är utsökt vackert beläget invid sjöarna i Åmans vattensystem.
Övernattningstuga och grillplatser finns längs leden.Möjligheterna till fiske är goda i de många vatten som leden passerar.Fiskekort för hela leden finns hos Vindeln turism och Åmsele Camping.

Åmanheden.-Isälvsleden Åmseles del…(mer){short description of image}

{short description of image}
{short description of image}

Mer om Isälvsleden:

www.iksu.se
www.schwedenoutback.com

Vindelns turismbyrå
Tel 0933-61014

BAKÅT

 Badplatser
{short description of image}Gådaträsket badplats.-
Badplatsen är belägen vid sjön Gådaträsket,6 km SO om Åmsele.Långgrunt,sandstrand,
tvärdjupt ca 50m från stranden vid vassens ytterkant.Flytbrygga finns vid tvärdjupets kant så att man från bryggkanten kan dyka utåt mot djupt vatten.Badplatsen är ortbornas favoritställe.
………(Se kartan){short description of image}
{short description of image}Vägbeskrivning.-
Följ väg 363 söderut från Åmsele camping i ca en km och ta av till vänster motSlipstensjön.
Efter 6 km finns badplatsen omedelbart till höger om vägen.
{short description of image}Yttre Småträskets.-
Badplatsen är belagen vid Yttre Småtrasket,ca 10 km norr om Åmsele.Sandstrand,långgrunt.

Utmärkande för badplatsen är att den brukar vara anmärkningsvärt myggfri.

……..(Se Kartan){short description of image}

{short description of image}Vägbeskrivning.-
Följ väg 363 drygt en km norrut från Åmsele camping och ta till höger vid vägvisare ”Holmträsk 9”.Följ denna väg i ca 8,5 km och ta av till vänster vid liten orange vägskylt ”bad”.Från skylten till badplatsen är det ca 2km.
{short description of image}Sjömyrvikens badplats.-

Den är belagen vid Hjukensjön,
ca 2,5 km NO om Åmsele.
Sandstrand,långgrunt.

………(Se kartan){short description of image}

{short description of image}Vägbeskrivning.-

Följ väg 363 norrut och ta till höger vid vit vägskylt”Verkstad”.
Följ sedan
vägvisning ”Noret”.
(Tre st små orange skyltar).Forsätt sedan rakt fram vid skylt
”Lappkåtan”.

Tillbaka