Kontakt

Åmsele Sportklubb & Byaförening
Backenvägen 3
922 75 Åmsele
info.amsele@gmail.com
Org.nr. 894000-9718

Ordförande Lennart Persson 072 – 714 97 66

År 2016 slogs Åmsele Sportklubb (bildad 1931), Åmsele samhällsnämd (bildad 1959) och Åmsele Skoterförening (bildad 1989) ihop till en enda förening.
Den äldsta föreningen är den som formellt finns kvar och heter Åmsele Sportklubb och Byaförening. Den ombildade föreningen har till uppgift att genom sina sektioner verka för att tillvarata Åmselebornas intressen inom idrotts-, skoter- och samhällsfrågor.

Föreningen har, förutom sektionerna Sport och Skoter, grupper som jobbar inom olika områden; Företagsgruppen, Husgruppen, Aktivitetsgruppen, Skvakan och Rosenhill. Grupperna ordnar ibland olika evenemang och arrangemang som gagnar byn. Vill man hjälpa till vid något av dessa kan man kontakta någon ur styrelsen för att bli hänvisad till rätt person!

Välkomna att betala in medlemsavgiften till Åmsele Sportklubb och Byaförening för 2023.
Hela avgiften kan kombineras ihop och betalas in till samma bankgiro, men skicka gärna ett mail till info.amsele@gmail.com och meddela hur du vill lägga upp ditt medlemsskap. Betala in avgiften för att stötta föreningen. Vi har elljusspår, hockeybana, gym, skoterleder, Norrholmsstugan mm. samt ordnar aktiviteter som behöver stöttning. Alla som inte bor i Åmsele distrikt kan bli medlemmar genom att betala sektionsavgift. Skotersektionen och Sportsektionen är de sektioner som har avgifter för att bruka respektive anläggningar, men det går bra at bidra till Byasektionen också. Byasektionen använder pengar
till ansökningar från andra föreningar och inköp som kommer byn till del.

För sektionerna finns sektionsansvariga som behöver hjälp med det praktiska arbetet. Ta kontakt med styrelsen för att meddela hur just ni vill hjälpa till. Byasektionen håller normalt möten 3-4 gånger per år som är öppna för alla.